Ανάρτηση νέων μόνο για ιστοσελίδα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

12/07/2017

Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑνΕΚ, στον ΕΦΕΠΑΕ

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε στις 30/6/2016 την απόφαση ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης στον ΕΦΕΠΑΕ για τα 4 νέα προγράμματα του […]
08/07/2017

Νέες εντάξεις δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Α’ Κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Οικονομίας κ. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 6/7/2017 την απόφαση για την επιπλέον ένταξη […]
08/07/2017

Aπόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-A’ κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ

Η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 7/7/2017 την  Aπόφαση προσωρινού καταλόγου Δυνητικών […]
05/07/2017
kepa-anem

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 1ης περιόδου του Β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων » του ΕΠΑνΕΚ

Ξεκινάει, σήμερα, Τετάρτη 05.07.2017 η 1η περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 09.08.2017. Υπενθυμίζουμε ότι […]
18/06/2017

Πιστοποίηση ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Στο πλαίσιο της πολιτικής ποιότητας και της συνεχούς αναβάθμισης των λειιτουργιών της και των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τις επιχειρήσεις και τον επιχειρηματικό κόσμο της […]
18/06/2017
kepa-anem

Ολοκλήρωση διαδικασίας υποβολής δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη στη Δράση ”Νεοφυής Επιχειρηματικοτητα” (Α’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική-επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει τους Δυνητικούς προσωρινούς Δικαιούχους που εντάχθηκαν στη Δράση ”Νεοφυής […]
16/06/2017
kepa-anem

Aρθρο του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Θωμά-Φωκίων Αλγιανάκογλου για τις Μικροχρηματοδοτήσεις

Στο εξαμηνιαία έκδοση του www.ka-business.gr με τίτλο ”ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ” δημοσιεύτηκε άρθρο του Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ και Αντιπροέδρου του ΚΕΠΑ κ. Θωμά-Φωκίων Αλγιανάκογλου με θέμα ”Η προοπτική […]
16/06/2017
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Αποφάσεις αποδοχής πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα προγράμματα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Ο Γ.Γ.Βιομηχανίας κ. Ε. Ζαφείρης υπέγραψε στις 14/6/2017 τις αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών των Επιτροπών Παρακολούθησης στα προγράμματα ”Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” και ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” […]
13/06/2017
Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα

Απόφαση αποδοχής πρακτικού 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούησης του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ο Γ.Γ.Βιομηχανίας κ. Ε. Ζαφείρης υπέγραψε στις 12/6/2017 την απόφαση αποδοχής του πρακτικού 41/11-4-2017 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος “Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013.(Ημερομηνία […]
08/06/2017

Αύξηση προϋπολογισμού – Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων»

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε την Τρίτη 6/6/2017 την απόφαση Αύξησης του προϋπολογισμού και την Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση