Νέα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Ανάρτηση νέων μόνο για ιστοσελίδα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

28/12/2016

Ανακοίνωση υπενθύμισης υποβολής δικαιολογητικών στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Α’ κύκλος”

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ”Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης  Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας […]
28/12/2016
kepa-anem

Υπενθύμιση για οριστική ένταξη στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Α’ κύκλος”

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ”Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης  Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας […]
21/12/2016

Απόφαση Πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πρόσκλησης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων”

O Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης υπέγραψε στις 21/12/2016 την απόφασης της Πέμπτης (5ης) τροποποίησης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων του Προγράμματος:”Ενίσχυση […]
20/12/2016

Υποβολή δικαιολογητικών Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων”

H KEΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρεις της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους Δυνητικούς Δικαιούχους της Δράσης ”Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης  Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας […]
19/12/2016
kepa-anem

Έναρξη λειτουργίας του Ανοιχτού Καταπιστευτικού Λογαριασμού

Υπεγράφη σήμερα Δευτέρα 19/12/2016 από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, Κώστα Βαρλαμίτη, την Ειδική Γραμματέα […]
06/12/2016
kepa-anem

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 13:00 ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβολής προσφορών για την προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρου του ΕΦΕΠΑΕ με […]
29/11/2016

Aπόφαση έγκρισης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων του Προγράμματος «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020

H Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κ. Ε Φωτονιάτα υπέγραψε στις 25/11/2016 την απόφαση έγκρισης του Επικαιροποιημένου Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων και Απαντήσεων του […]
29/11/2016

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση ”Ενίσχυση Πτυχιούχων”-Α’ κύκλος

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την Τρίτη 29/11/2016 την απόφαση παράτασης της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών […]
23/11/2016
kepa-anem

Προμήθεια εξοπλισμού απο την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού. Οι προσφορές πρέπει […]
14/11/2016
kepa-anem

Δικαιολογητικά οριστικής ένταξης στη Δράση ”Ενίσχυση Πτυχιούχων ”

Στο πλαίσιο του προγράμματος ”Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση