Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

27/05/2018
banner b' kyklos ptyxiouxoi

Έκδοση Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος)-2η περίοδος υποβολής.

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 25/5/2018 την απόφαση του Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων με τη βαθμολογική τους κατάταξη για τη […]
24/05/2018
kepa-anem

5η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Δικαιούχων (Νέες εντάξεις έργων) στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Η Ε.Γ. Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτιονάτα υπέγραψε την απόφαση της 5ης τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
20/05/2018
Banner Εξωστρέφεια

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Επιχειρούμε Έξω”

Δημοσιεύτηκε στις 18 Μαϊου 2ο18 στη Διαύγεια το ΦΕΚ της από 24/4/2018 απόφασης της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ε. Φωτονιάτα περί Σύστασης και Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης […]
18/05/2018
ιδρυση τουριστικών μμε εικόνα

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ενίσχυση της Ίδρυσης Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι, την Τρίτη 15 Μαϊου 2018 στις […]
17/05/2018
banner b' kyklos ptyxiouxoi

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών Ενταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων – Β Κύκλος» για την 1η περίοδο υποβολής

Με απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ε. Φωτονιάτα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος IV […]
15/05/2018
kepa-anem

Εφαρμογή κανόνων δημοσιότητας και πληροφόρησης για τους Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

Ο ΕΦΕΠΑΕ, απέστειλε τη Δευτέρα 14 Μαϊου 2018, ενημερωτικό News Letter στους Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση  «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την […]
14/05/2018
ιδρυση τουριστικών μμε εικόνα

Yπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση της […]
10/05/2018
kepa-anem

Ενημέρωση Δικαιούχων της Δράσης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος) για την δυνατότητα υποβολής αιτήματος επαλήθευσης

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε σήμερα Πέμπτη, 10 Μαϊου 2018, με ηλεκτρονικό […]
08/05/2018
kepa-anem

Παράταση υποβολής δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση “Αναβάθμιση ΜΜΕ”

Με απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κας Ε. Φωτονιάτα, παρατείνεται για τους Δυνητικούς Δικαιούχους του Β’ Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων (απόφαση Ε.Γ. 26-3-2018) της […]
07/05/2018
kepa-anem

Υπενθύμιση καταληκτικής προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

Ο ΕΦΕΠΑΕ, απέστειλε στις 2-5-2018 με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) ενημερωτική επιστολή στους Δυνητικούς  Δικαιούχους του Β’  Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του EΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, με την […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση