Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

03/08/2018
Επιχειρούμε Εξω

4η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ»

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα , υπέγραψε στις 3-8-2018 την Τέταρτη (4η) απόφαση Απόρριψης  διακοσίων ενενήντα μίας (291) Πράξεων […]
02/08/2018
kepa-anem

Οριστικός Κατάλογος Eγκεκριμένων και Απορριφθέντων Επιχειρηματικών Σχεδίων της Δράσης «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα-Α’ κύκλος»

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την απόφαση με τον Οριστικό κατάλογο των επιχειρηματικών σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση […]
02/08/2018
ενισχυση τουριστικών μμε

Ορισμός Αξιολογητών στη Δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 2-8-2018 την απόφαση ορισμού Αξιολογητών για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και […]
31/07/2018
ενισχυση τουριστικών μμε

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»-Νέες εντάξεις έργων

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. υπέγραψε στις 31-7-2018 την Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης […]
31/07/2018
ενισχυση τουριστικών μμε

Προθεσμία υποβολής εντάσεων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ»

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης, υπέγραψε στις 31-7-2018 την απόφαση αναστολής της προθεσμίας δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο Κεφ. […]
31/07/2018
kepa-anem

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων για τη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτσης, υπέγραψε στις 31-7-2018 την απόφαση αναστολής της προθεσμίας δικαιώματος άσκησης/υποβολής ενστάσεων, όπως αυτή προβλέπεται στο Κεφ. […]
31/07/2018
kepa-anem

Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων στη Δράση «Νεοφυής επιχειρηματικότητα-Α΄ κύκλος»-Νέες εντάξεις έργων.

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 31-7-2018 την Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
30/07/2018
kepa-anem

Έγκριση Πρακτικού 1/17-7-2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Επιχειρούμε Έξω”

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 30-7-2018 την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/17.07.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της […]
27/07/2018
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών Ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων – Β Κύκλος», 3η περίοδος υποβολής

Με απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κας Ε. Φωτονιάτα  παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής […]
25/07/2018
kepa-anem

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων»

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 24-7-2018 κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ η από 11-7-2018 απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ κας Ε. Φωτονιάτα που […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση