Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

09/10/2018
kepa-anem

Tροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 8-10-2018 κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 4-10-2018, η από 27-9-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάππτυξης κ. Ε. Γιαννακίδη που […]
02/10/2018
kepa-anem

ECOCITY FORUM 2018 “Circular Economy in Smart Cities”, το ΕΠΑνΕΚ «παρών» σε ένα σημαντικό συνέδριο για την κυκλική οικονομία

Το ECOCITY FORUM 2018 που θα διεξαχθεί από τις 3 μέχρι τις 5 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, εξετάζει όλες τις πτυχές της Κυκλικής Οικονομίας […]
02/10/2018
kepa-anem

Ανάθεση Καθηκόντων Διαχείρισης της Δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ΜΠΜΕ” στον ΕΦΕΠΑΕ

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδης, υπέγραψε την απόφαση Ανάθεσης καθηκόντων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών […]
02/10/2018
kepa-anem

Ανακοίνωση εκδήλωσης παρουσίασης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” στον Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή […]
02/10/2018
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους, οι Δικαιούχοι εντάσσονται  στη Δράση “ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα […]
01/10/2018
Αναβάθμιση ΜΜΕ

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 1-10-2018 κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 27-9-2018 η από  17-9-2018  απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κας Ε. Φωτονιάτα, για τη  συγκρότηση της […]
01/10/2018
ενισχυση τουριστικών μμε

Σύσταση Επιτροπής Παρακολούθησης στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια τη Δευτέρα 1-10-2018, κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 28-9-2018 η από 20-9-2018  απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κας Ε.Φωτονιάτα για τη Σύσταση και συγκρότηση της […]
30/09/2018

Yπεύθυνες Δηλώσεις Παραρτήματος VIII της Αναλυτικής Πρόσκλησης στις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” του ΕΠΑνΕΚ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, στο πλαίσιο διευκόλυνσης των υποψηφίων για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησής τους στις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” […]
28/09/2018
kepa-anem

2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων και παράταση προθεσμίας υποβολής των προτάσεων στις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” του ΕΠΑνΕΚ.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδης, υπέγραψε την Πέμπτη 27-9-2018 τις αποφάσεις της 2ης Τροποποίησης των Αναλυτικών Προσκλήσεων στις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και […]
28/09/2018
kepa-anem

Τροποποίηση, διόρθωση και συμπλήρωση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «Ψηφιακό Αλμα» του ΕΠΑνΕK.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδης, υπέγραψε την Πέμπτη 27-9-2018 την απόφαση Τροποποίησης, διόρθωσης και συμπλήρωσης του αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τις […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση