Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

19/10/2018
kepa-anem

Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ , “Ψηφιακό Βήμα”, “Ψηφιακό Αλμα” και “Επιχειρούμε Έξω” στην Κατερίνη

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η KEΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ […]
17/10/2018
kepa-anem

Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” στις Σέρρες

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η KEΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ […]
17/10/2018
kepa-anem

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης “Ψηφιακό Αλμα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Τετάρτη 17-10-2018 κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 16-10-2018 η από 5-10-2018 απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ […]
17/10/2018
kepa-anem

Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια την Τετάρτη 17-10-2018 κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 16-10-2018 η από 5-10-2018 απόφαση της Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ […]
16/10/2018
banner ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ-Νέες εντάξεις έργων

H E.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε τη Δευτέρα 15-10-2018 την Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της […]
12/10/2018
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε την Παρασκευή 12-10-2018 τη Δεύτερη (2η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
12/10/2018
kepa-anem

Έγκριση Πρακτικού 2/6.09.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της Πρόσκλησης “Επιχειρούμε Έξω” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε την Παρασκευή 12-10-2018 την απόφαση Έγκρισης του Πρακτικού 2/6.09.2018 της Επιτροπής Αξιολόγησης των Εντάσεων της […]
11/10/2018
kepa-anem

Eκδηλώσεις της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 στις Σέρρες και στην Κατερίνη.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η  KEΠΑ-ΑΝΕΜ  Εταίρος – […]
11/10/2018
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Tροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 8-10-2018 κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 4-10-2018, η από 27-9-2018 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας και Ανάππτυξης κ. Ε. Γιαννακίδη που αφορά στην Τροποποίηση […]
10/10/2018
kepa-anem

Παρουσίαση των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Αλμα” στον Πολύγυρο Χαλκιδικής

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων από την Ειδική Γραμματεία ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ και τον ΕΦΕΠΑΕ, η KEΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση