Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

16/07/2021
banner εστίαση

(2η) Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Έργων στη Δράση “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”.-Νέες Εντάξεις Έργων.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 15-7-2021 την δεύτερη (2η) Απόφαση Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης των […]
16/07/2021
banner εστίαση

(3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 15-7-2021 την τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν […]
15/07/2021
kepa-anem

(15η) Τροποποίηση της Απόφασης ‘Ενταξης Πράξεων (έργων) στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

O E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 15-7-2021 την δέκατη πέμπτη (15η) Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης πράξεων (έργων) κρατικών ενισχύσεων […]
14/07/2021
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Ενημερωτικά Video για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”, “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΩΝ” και “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”.

Στο πλαίσιο της προώθησης των Δράσεων “Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών – ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων” και […]
14/07/2021
banner gymnastiria

(1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων».

O Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 13-7-2021 την πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο […]
13/07/2021
banner-λιανικό

Απόφαση Απόρριψης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 13-7-2021  την Απόφαση Απόρριψης Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό […]
13/07/2021
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων (Β’ κύκλος)».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 13-7-2021 την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 19/14.04.2021, […]
12/07/2021
banner gymn

Πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 12-7-2021 την Πρώτη (1η) Απόφαση Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο […]
10/07/2021
εικόνα για covid-19 pkm

Αποτελέσματα αξιολόγησης ενστάσεων στη Δράση “Covid-19” για τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Α. Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 9-7-2021 την απόφαση με τα  αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων επί της υπ’ αρ. 6870/29-12-2020 απόφασης απόρριψης πράξεων […]
09/07/2021
banner e-λιανικό

Πέμπτη (5η) τροποποίηση της απόφασης ένταξης ωφελουμένων στη Δράση “e-λιανικό”-Νέες εντάξεις..

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 8-7-2021 την Πέμπτη (5η) τροποποίηση της απόφασης ένταξης ωφελουμένων (επιχειρήσεων) στη Δράση “e-λιανικό […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση