Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

16/06/2019
Β' κύκλος πτυχιούχοι

Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος και Κατάλογος βαθμολογικής κατάταξης στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων -1η περίοδος υποβολής,Β Κύκλος».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κα. Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 14-6-2010 το Συμπληρωματικό Προσωρινό κατάλογο Δυνητικών Δικαιούχων και […]
16/06/2019
Αναβάθμιση ΜΜΕ

Οριστικός Κατάλογος Ενταγμένων/Απορριφθέντων έργων Δικαιούχων στη Δράση “Αναβάθμιση ΠΜΜΕ”.

H E.Γ. Διαχείρισης  Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 13-6-2019 την απόφαση έκδοσης του οριστικού καταλόγου επιχειρηματικών […]
14/06/2019
kepa-anem

Έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων και εγχειριδίου υποβολής αιτήσεων-οδηγιών στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, υπέγραψε την απόφαση έκδοσης συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων στην Δράση “Κουπόνια Τεχνολογία για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της […]
14/06/2019
kepa-anem

Εγχειρίδια υποβολής αιτήσεων στις Δράσεις του ΕΠ/ΠΚΜ για τις ΜμΕ “Μεταποίηση-Τουρισμός” και “Εμπόριο -Υπηρεσίες”.

Η ΕΥΔ του Ε.Π. της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ) ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, προχώρησαν στην έκδοση εγχειριδίων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης […]
13/06/2019
Κουπόνια Τεχνολογίας

1η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.14-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, υπέγραψε την Πέμπτη 13-6-2019 την απόφαση της 1ης(πρώτης) Τροποποίησης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Κουπόνια Τεχνολογία για τις […]
13/06/2019
Εμπόριο-Παροχή υπηρεσιών

1η τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης “Εκσυγχρονισμός ΜμΕ Εμπορίου και Υπηρεσιών” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020″-Έκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Α. Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 29-5-2019 την απόφαση της Πρώτης (1ης) Τροποποίησης  της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης “Εκσυγχρονισμός Πολύ Μικρών, Μικρών και […]
13/06/2019
kepa-anem

Πέμπτη συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020

Την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2019 θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020. – Τόπος διεξαγωγής: […]
13/06/2019
ΕΠ-ΠΔΜ ΕΣΠΑ 2014-2020

Προκήρυξη Δράσης Ενίσχυσης Καινοτομίας και ΜΜΕ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού στο ΕΠ/ΠΔΜ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης υπέγραψε στις 10-6-2019 την απόφαση πρόσκλησης στους παρακάτω δυνητικούς Δικαιούχους:  υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες […]
13/06/2019
banner ergal-epixeri

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

 Kατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 10-6-2019, αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις 12-6-2019 η από 6-6-2019 απόφαση της Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ […]
13/06/2019
ιδρυση τουριστικών μμε εικόνα

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜμΕ”.

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, κα Ε.Φωτονιάτα υπέγραψε στις 10-6-2019 την απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση