Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

27/06/2019
ψηφιακό βήμα banner

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στη Δράση “Ψηφιακό Βήμα”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε την Πέμπτη 27-6-2019 την απόφαση ανακοίνωσης του Βαθμολογικού Πίνακα […]
27/06/2019
banner ergaliothiki ant

3η Απόφαση Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις»

H Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ. του ΕΣΠΑ 2014-2020 κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 26-6-2019 την 3η (Τρίτη) απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών […]
26/06/2019
ΕΠ-ΠΔΜ ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανακοίνωση Συνάντησης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας με Επιμελητήρια της Δυτικής Μακεδονίας για τις δράσεις του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο προώθησης και προβολής της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Ίδρυση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών […]
25/06/2019
banner ψηφιακό άλμα

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση “Ψηφιακό Αλμα”΄-Νέες εντάξεις

H E.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΕΣΠΑ 2014-2020, υπέγραψε στις 25-6-2019 την 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
23/06/2019
banner idrysisi toyrismou

Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜμΕ”.

Ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ε. Γιαννακίδης υπέγραψε στις 21-6-2019 την απόφαση έκδοσης με Συχνές Ερωτήσεις και Απαντήσεις για την υλοποίηση της Δράσης “Ενίσχυση […]
21/06/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και μέχρι και την έκδοσης της βεβαίωσης ολοκλήρωσης σε […]
20/06/2019
kepa-anem

Επικαιροποίηση προωθητικού υλικού για τις Δράσεις Μεταποίησης-Τουρισμού και Εμπορίου-Υπηρεσιών του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Κατόπιν των τροποποιήσεων των Αναλυτικών Προσκλήσεων των Δράσεων του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 “Ιδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και […]
19/06/2019
banner ψηφιακό άλμα

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Μετάβασης στη Δράση “Ψηφιακό Αλμα”.

Η Ε.Γ. Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, κα Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 18-6-2019 την απόφαση με το Βαθμολογικό Πίνακα Κατάταξης και […]
18/06/2019
ψηφικό ΄άλμα

2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση “Ψηφιακό Αλμα”.

H Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΕΣΠΑ 2014-2020, κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 18-6-2019 την απόφαση της 2η Τροποποίησης της Απόφασης […]
16/06/2019
banner idrysisi toyrismou

6η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜμΕ»

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΕΣΠΑ 2014-2020, κα Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 13-6-2019 την έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση