Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

08/10/2019
Banner ΠΕΠ Μεταποίησης-Τουρισμού

Ολοκλήρωση διαδικασίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Μεταποίηση -Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 4-10-2019 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης του ΕΣΠΑ 2014-2020 «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, […]
08/10/2019
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Τροποποίηση της Απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ».

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 4-10-2019 η από 24-9-2019 απόφαση της  Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Ν. Δανδόλου […]
06/10/2019
banner εξωστρέφεια

Τροποποίηση της απόφασης Συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια κατόπιν έκδοσης του σχετικού ΦΕΚ στις 3-10-2019 η από 27-9-2019 απόφαση της  Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Ν. Δανδόλου […]
30/09/2019
ενισχυση τουριστικών μμε

4η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 30-9-2019 την 4η τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (5η απόφαση) […]
30/09/2019
Επιχειρούμε Εξω

Έκτη (6η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”-Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε τη Δευτέρα 30-9-2019 την Έκτη (6η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών […]
30/09/2019
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

(7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”-Νέες Εντάξεις έργων.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 30-9-2019 την έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
29/09/2019
Επιχειρούμε Εξω

9η Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Επιχειρούμε Έξω”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης  Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 27-9-2019 την όγδοη (9η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
29/09/2019
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Όγδοη (8η) απόφαση απορρίψεων αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης  Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 27-9-2019 την όγδοη (8η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
29/09/2019
Κουπόνια Τεχνολογίας

2η τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020-Άυξηση Δημόσιας Δαπάνης

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 25-9-2019 την απόφαση της 2ης Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις […]
29/09/2019
Κουπόνια Banner

3η απόφαση ένταξης Πράξεων (έργων) Δικαιούχων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Τρίτη 24-9-2019 την Τρίτη απόφαση Ένταξης (2η τροποποίησης αρχικής απόφασης ένταξης)  επιπλέον Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση