Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

12/12/2019
banner ergaliothiki ant

Έκτη (6η) απόφαση ένταξης πράξεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ υπέγραψε την Τετάρτη 11-12-2019 την Πέμπτη (5η) τροποποίηση της αρχικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων (6η απόφαση) […]
12/12/2019
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

10η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις 11-12-2019 την 10η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης […]
12/12/2019
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Απόφαση έγκρισης του Πρακτικού Νο 04/30-10-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ».

H E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις  την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού Νο 04/30-10-2019 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της […]
11/12/2019
Εμπόριο-Υπηρεσίες

4η τροποποίηση της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020, ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 11-12-2019 την Τέταρτη (4η ) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, […]
11/12/2019
ΠΕΠ ΕΜΠΟΡΙΟ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Aποφάσεις ένταξης και απόρριψης στη Δράση “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 10-12-2019 τις αποφάσεις ένταξης και απόρριψης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων εμπορίου και παροχής […]
08/12/2019
ΕΠΑΝΕΚ

Διεξαγωγή έρευνας αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ.

Σας ενημερώνουμε ότι η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (μέσω της εταιρείας ερευνών και εφαρμογών επικοινωνίας PRORATA Α.Ε) διεξάγει έρευνα αξιολόγησης της Στρατηγικής Επικοινωνίας του ΕΠΑνΕΚ και του βαθμού ικανοποίησης […]
06/12/2019
kepa-anem

Απόφαση Απόρριψης Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 6-12-2019 την απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης […]
06/12/2019
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Πέμπτη (5η) απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 6-12-2019 την Πέμπτη (5η) απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
06/12/2019
Επιχειρούμε Εξω

Αποδοχής του Πρακτικού Νο1/23-09-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης της Δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ».

H Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις 4-12-2019 την απόφαση αποδοχής του Πρακτικού Νο1/23-09-2019 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος […]
04/12/2019
Αναβάθμιση ΜΜΕ

Έγκριση των Πρακτικών Νο 30-38 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

H Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κα Ν. Δανδολου υπέγραψε στις 2-12-2019 την απόφαση  Αποδοχής και έγκρισης των Πρακτικών Νο 30-38 της Επιτροπής Αξιολόγησης […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση