Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

28/01/2020
πτυχιούχοι α' κύκλος

Επιπλέον εντάξεις Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος).

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ υπέγραψε την Τετάρτη 28-1-2020 την απόφαση ένταξης  κατόπιν έγκρισης των ενστάσεων επιπλέον δεκατριών (13) επιχειρηματικών σχεδίων/πράξεων στο […]
28/01/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Δέκατη τρίτη (13η) Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε την Τρίτη 28-1-2020 την Δέκατη τρίτη (13η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
24/01/2020
Μεταποίηση-Τουρισμός ΠΕΠ ΔΜ

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης υπέγραψε στις 23-1-2020 την απόφαση Συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών […]
22/01/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Σε επιχειρησιακή λειτουργία η ενέργεια τελικής επαλήθευσης στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενημερώνει ότι στο ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr έχουν τεθεί σε πλήρη […]
22/01/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Λήξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός” στις 31-1-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους ότι, η καταληκτική προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής […]
22/01/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

12η Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»

Η Ε.Γ Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 21-1-2020 τη δωδέκατη (12η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της […]
16/01/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Απόφαση Ανάκλησης της Χρηματοδότησης Πράξεων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 13-1-2020 την απόφαση ανάκλησης ‘ένταξης και χρηματοδότησης 6 πράξεων (έργων) στη Δράση […]
15/01/2020
ιδρυση τουριστικών μμε εικόνα

Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Ίδρυση Νέων Τουριστικών MME».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις 14-1-2020 την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 8/23-10-2019, 9/01-11-2019, 10/04-11-2019, […]
15/01/2020
banner εμπόριο-υπηρεσίες ΕΠ ΠΚΜ

Οδηγίες τήρησης υποχρεώσεων δημοσιότητας για τους Δικαιούχους της Δράσης “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Επιχειρησιακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ (Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020) ανακοινώνει στους Δικαιούχους της Δράσης “Ενίσχυση υφιστάμενων […]
12/01/2020
ψηφιακό βήμα banner

1η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα». Νέες εντάξεις έργων.

H Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις 10-1-2020 την πρώτη (1η) τροποποίηση της Aρχικής Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση