Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

12/03/2020
kepa-anem

Aνακοίνωση για την επικοινωνία των Δικαιούχων με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για την αποφυγή διάδοσης του Κορωνοϊου COVID 2019.

Για την ενημέρωση των Δικαιούχων των Δράσεων που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 για την αποφυγή της διάδοσης του Κορωνοϊού COVID 19, […]
11/03/2020
logo περιφέρειας

Προκήρυξη Δράσης ΕΣΠΑ «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο του ΕΠ «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 9-3-2020 την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της προκήρυξης της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στο πλαίσιο […]
11/03/2020
ιδρυση τουριστικών μμε εικόνα

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων στη Δράση «Ίδρυση Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 10-3-2020 την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών Νο 21/08-01-2020, 22/13-01-2020, 23/14-01-2020, […]
11/03/2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

H E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 3/12.02.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων […]
11/03/2020
ψηφιακό βήμα banner

Ορθή Επανάληψη Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και Απορρίψεων Αιτήσεων Χρηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής, στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις 10-3-2020 την Ορθή Επανάληψη της από 5-3-2020 Απόφασης του Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης […]
09/03/2020
Banner ΠΕΠ Μεταποίησης-Τουρισμού

Δελτίο τύπου ΠΚΜ για την ένταξη 312 επενδυτικών σχεδίων στη Δράση ΕΣΠΑ “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, εγκρίθηκαν 312 επενδυτικά σχέδια από ισάριθμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδονίας στους τομείς του μεταποίησης και τουρισμού. […]
04/03/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»-Ορθή Επανάληψη.

Η E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου, υπέγραψε στις 17-2-2020 την ορθή επανάληψης της απόφασης Αποδοχής και έγκριση των Πρακτικών Νο […]
25/02/2020
kepa-anem

Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τη Δράση ΕΣΠΑ «Κουπόνια Καινοτομίας» του ΕΠ-ΠΚΜ 2014-2020.

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα παρατείνεται έως την Πέμπτη 30 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00’ η καταληκτική προθεσμία υποβολής των επενδυτικών σχεδίων […]
22/02/2020
kepa-anem

Λίστα εργαστηρίων για συνεργασία με επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Δράσης ΕΣΠΑ “Κουπόνια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Δράσης “ΕΣΠΑ” : «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020, το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΑΠΘ […]
20/02/2020
kepa-anem

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρημαδότησης στη Δράση ΕΣΠΑ “Κουπόνια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Πέμπτη 20-2-2020 την Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης «Κουπόνια Καινοτομίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση