Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

13/05/2020
ΕΠΑΝΕΚ

Aποφάσεις Ανάκλησης Επιτροπών Παρακολούθησης σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σε συνέχεια των τροποποιήσεων των Προσκλήσεων στις Δράσεις Επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (δείτε εδώ) που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ, εκδόθηκαν οι αποφάσεις και το σχετικό […]
13/05/2020
ψηφιακό βήμα banner

Έγκριση του Πρακτικού 49/07.05.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 49/07.05.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης […]
13/05/2020
kepa-anem

Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 12-5-2020 την απόφαση με τον Βαθμολογικό Πίνακα Κατάταξη και τις Απορρίψεις Αιτήσεων […]
12/05/2020
Αναβάθμιση ΜΜΕ

Αποδοχής και Ἐγκρισης των Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης “Αναβάθμιση ΜΜΕ”.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν.Δανδόλου υπέγραψε στις 11-5-2020 την  Απόφαση Αποδοχής και Ἐγκρισης των Πρακτικών Νο 46/03.03.2020, No 47/04.03.2020, No […]
09/05/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

H E.Γ Διαχείρισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψς στις 8-5-2020 την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 4/30.03.2020 […]
08/05/2020
Μεταποίηση-Τουρισμός ΠΕΠ ΔΜ

Έκδοση απόφασης ένταξης πράξεων και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” στο ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιος Κασαπίδης υπέγραψε στις 5-5-2020 τις αποφάσεις ένταξης πράξεων και απόρριψης επενδυτικών σχεδίων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για […]
06/05/2020
μεταποίση-τουρισμός

Έκτη (6η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης «Μεταποίηση – Τουρισμός» του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

O Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 5-5-2020 την  έκτη (6η) τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης Δράσης «Ίδρυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών […]
06/05/2020
banner κουπόνιΑ τεχνολογίας επ-πκμ

Αποτελέσματα εξέτασης εντάσεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 4-5-2-2020 τη 2η απόφαση με τα αποτελέσματα εξέτασης ενστάσεων επί της υπ’ αρ. 6096/21-10-2019 απόφασης απόρριψης […]
06/05/2020
banner κουπόνιΑ τεχνολογίας επ-πκμ

Απόφαση ανάκλησης πράξεων στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε την Τρίτη 5-5-2020 την Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια […]
28/04/2020
logo περιφέρειας

Συμπληρωματικά έντυπα για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση ΕΣΠΑ: “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” στο πλαίσιο του Ε.Π. “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020 εκδόθηκαν προς δημοσίευση χρήσιμα αρχεία για τους Δυνητικούς Δικαιούχους που θέλουν […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση