Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

25/07/2020
banner alma

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό ‘Aλμα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 24-7-2020 την Απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών 12/24.06.2020 και 13/09.07.2020 της Επιτροπής […]
25/07/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Απόφαση Αναστολής Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

H E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 24-7-2020 την Απόφαση Αναστολής Προθεσμίας Υποβολής Ενστάσεων για την Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας […]
23/07/2020
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Απόφαση ειδικών θεμάτων σχετικά με την άρση της αναστολής προθεσμιών στη Δράση “Αναβάθμιση ΜΜΕ”.

Δημοσιεύθηκε η από 21-7-2020 Απόφαση της Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κας Ν. Δανδόλου περί ειδικών θεμάτων σχετικά με την άρση της αναστολής […]
23/07/2020
banner ergaliothiki ant

Διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

Από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να λάβουν υπόψη τους τα ακόλουθα: 1. Για επιχειρήσεις που προτίθενται να υποβάλλουν πρόταση […]
19/07/2020
Αναβάθμιση ΜΜΕ

7η τροποποίηση απόφασης ένταξης έργων στη Δράση “Αναβάθμιση ΜΜΕ”-Νέες εντάξεις.

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 17-7-2020 την απόφαση της έβδομης (7η) τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων […]
19/07/2020
banner alma

Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό ‘Aλμα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 16-7-2020 την απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών  09/05.06.2020, 10/09.06.2020 και […]
15/07/2020
banner ψηφιακό άλμα

Εγκριση των Πρακτικών 07/22.05.2020, 08/03.06.2020 της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων της Δράσης «Ψηφιακό ‘Αλμα».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 13-7-2020 την απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης των Πρακτικών 07/22.05.2020, 08/03.06.2020 της […]
15/07/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Έγκριση του Πρακτικού Νο 6/15.06.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας ».

Η Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 13-7-2020 την απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 6/15.06.2020 της […]
11/07/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

13η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”. Νέες εντάξεις έργων.

H E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 10-7-2020 την δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών […]
11/07/2020
banner alma

5η τροποποίηση απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση “Ψηφιακό Αλμα”. Νέες εντάξεις έργων.

H E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ κα Ν. Δανδόλου υπέγραψε στις 10-7-2020 την πέμπτη (5η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση