Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

13/10/2020
banner εξωστρέφεια

13η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 12-10-2020 την δέκατη τρίτη (13η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της […]
11/10/2020
kepa-anem

Ενημερωτική Συνάντηση για την Δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τον Covid-19 στα Γρεβενά.

Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την έκδοση της Πρόσκλησης της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19 στην Δυτική […]
10/10/2020
ΕΠΑΝΕΚ

Tροποποιήσεις Αναλυτικών Προσκλήσεων σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

              Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 8-10-2020 και 9-10-2020 τις τροποποιήσεις των κάτωθι Αναλυτικών […]
10/10/2020
ΕΠΑΝΕΚ

Πρόσκληση για τη δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με πόρους του JEREMIE

Ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF), Πρόσκληση για την δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund) σε συνεργασία με το Υπουργείο […]
08/10/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Εκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί της υλοποίησης των έργων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι.Τσακίρης υπέγραψε στις 8-10-2020 την απόφαση έγκρισης του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί της υλοποίησης των έργων στη Δράση “Ποιοτικός […]
08/10/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»-Νέες εντάξεις.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 8-10-2020 την ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
08/10/2020
logo περιφέρειας

Αποφάσεις Συγκρότησης Επιτροπών Παρακολούθησης και Αξιολόγησης σε Δράσεις του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

          Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα, συγκροτούνται οι κάτωθι Επιτροπές Αξιολόγησης και Παρακολούθησης σε Δράσεις του ΕΠ/ΠΚΜ, […]
07/10/2020
banner Covid

Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων στη Δράση για τον Covid-19 του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου : Παράταση στην υποβολή των αιτήσεων των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊό και τροποποιήσεις […]
05/10/2020
banner Covid-19 ΠΚΜ για ΜΜΕ

Προωθητικό υλικό στη Δράση Covid-19 του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο προώθησης της Δράσης “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 δημιουργήθηκε με […]
03/10/2020
kepa-anem

7η τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Εμπόριο-Υπηρεσίες” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 2-10-2020 την έβδομη (7η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων με τίτλο «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση