Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

12/11/2020
banner covid-19

Νέα παράταση υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Covid-19” στη Δυτική Μακεδονία του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι με απόφαση […]
11/11/2020
ιδρυση τουριστικών μμε εικόνα

Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων στη Δράση « Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ».

O E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 10-11-2020 την  τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
10/11/2020
banner COVID-2019 ΠΔΜ

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για τη Δράση Covid-19 της ΠΔΜ.-Νέα Παράταση υποβολής αιτήσεων.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Γ. Κασαπίδης υπέγραψε στις 10-11-2020 τη Δεύτερη (2η) τροποποίηση της Αναλυτικής πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων […]
09/11/2020
banner covid-19

Λήξη καταληκτικής προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Covid-19” της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτική Μακεδονία” (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ υπενθυμίζει στους υποψήφιους δικαιούχους […]
04/11/2020
Αναβάθμιση ΜΜΕ

Απόφαση Αποδοχής Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 4-11-2020 την απόφαση Αποδοχής και Εγκρισης Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης […]
04/11/2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Έκδοση απόφασης Πρακτικού 8/7-10-2020 Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 3-11-2020 την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 8/07.10.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης […]
02/11/2020
banner epix

Eκτη (6η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 2-11-2020 την απόφαση της 6ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση […]
30/10/2020
bsanner εξωστρέφεια

Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ενστάσεων της Δράσης «Επιχειρούμε Έξω».

O E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γεώργιος Ζερβός υπέγραψε στις 30-10-2020 την απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 8/05.10.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης των […]
27/10/2020
banner μεταφορικό ισοδύναμο

Παράταση υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής πολιτικής στις 26/10/2020, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 2020 του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και […]
27/10/2020
BANNER COVID-19

Σημαντική ανακοίνωση για τη λειτουργία των γραφείων της Κεντρικής Δομής του ΕΦΕΠΑΕ.

Ο ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει ότι από σήμερα Τρίτη 27/10/2020 έως και Παρασκευή 30/10/2020 τα γραφεία της Κεντρικής Δομής του στην Αθήνα θα παραμείνουν κλειστά λόγω κρούσματος covid-19 […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση