Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

19/11/2020
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Διευκόλυνση προμηθευτών και δικαιούχων δράσεων ΕΠΑνΕΚ σχετικά με Βεβαίωση για καινούριο και αμεταχείριστο εξοπλισμό.

Η παρούσα ανακοίνωση απευθύνεται σε προμηθευτές και δικαιούχους που συμμετέχουν σε δράσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020. Οι Προσκλήσεις των δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που αφορούν σε […]
19/11/2020
banner επενδυτικά σχέδια

Ανακοίνωση για τη Δράση “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020, ΕΣΠΑ 2014-2020 η ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΚΜ μετά την υποβολή ερωτημάτων για την επιλεξιμότητα […]
19/11/2020
ΟΡΘΌ ΒΑΝΝΕR COVID-19 ΠΚΜ

Δελτίο Τύπου ΠΚΜ : Πενήντα εκατομμύρια ευρώ επιπλέον χρηματοδότηση για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Διέξοδος» της ΠΚΜ διασφάλισε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας.

Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, εκδόθηκε το ακόλουθο Δελτίο Τύπου : «Πρώτοι σε όλη τη χώρα εκπονήσαμε εγκαίρως το πρόγραμμα επιδότησης των επιχειρήσεων που έχουν […]
19/11/2020
kepa-anem

Αύξηση στα 200 εκ. ευρώ της Δημόσιας Δαπάνης για τη Δράση “Covid-19” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 19-11-2020 την Πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών […]
18/11/2020
kepa-anem

Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας». Νέες εντάξεις έργων.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 υπέγραψε στις 18-11-2020 την απόφαση τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της […]
18/11/2020
ποιοτικος

14η τροποποίηση της απόφασης ένταξης πράξεων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”-Νέες εντάξεις έργων.

O E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 18-11-2020 την 14η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
18/11/2020
ποιοτικος

16η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 17-11-2020 την δέκατη έκτη (16η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων […]
14/11/2020
kepa-anem

Eκτακτα Μέτρα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για την ανάσχεση της πανδημίας COVID-19.

Σε συνέχεια της από 12-11-2020 ανακοίνωσης του ΕΦΕΠΑΕ, η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ενημερώνει τους Δικαιούχους των δράσεων που διαχειρίζεται στο πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ […]
13/11/2020
COVID-19 ΠΔΜ

Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “COVID-19” στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Ολοκληρώθηκε πλήρως και επιτυχώς σήμερα Παρασκευή 13-11-2020 στις 15:00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr , στο πλαίσιο της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών […]
13/11/2020
bsanner εξωστρέφεια

12η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων-Νέες Εντάξεις έργων στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 12-11-2020 τη δωδέκατη (12η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση