Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

27/01/2021
ΕΠΑΝΕΚ

Αποφάσεις για Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης των Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ που διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ο αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και […]
27/01/2021
ΦΩΤΟ ΣΥΝ. ΤΥΠΟΥ

Συνέντευξη τύπου για τις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΠ “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 του ΕΣΠΑ.

Την Τρίτη 26 Ιανουαρίου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Κασαπίδης, οι Αντιπεριφερειάρχες Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Γ. Βαβλιάρας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Ν. Λυσσαρίδης, εκπρόσωποι της ΕΥΔΕΠ και […]
21/01/2021
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Σημαντική ανακοίνωση της ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ για τη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.

Από την ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση : Σε συνέχεια της επιτυχημένης έκβασης των υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης, της αξιολόγησης αυτών και λαμβάνοντας υπόψη τον δεδομένο […]
20/01/2021
banner κουπόνιΑ τεχνολογίας επ-πκμ

Απόφαση ανάκλησης πράξεων (έργων) στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 19-1-2021 την 3η (τρίτη) Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης […]
20/01/2021
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

14η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 20-1-2021 την 14η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
18/01/2021
banner Eπιχ-Ευκαιρία

Προκήρυξη της Δράσης “Επιχειρηματική Ευκαιρία” στο πλαίσιο του ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γ. Κασαπίδης, υπέγραψε στις 11-1-2021 την απόφαση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη Δράση «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων […]
18/01/2021
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 15-1-2021 την Πέμπτη (5η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη […]
15/01/2021
banner e-λιανικό

Έγκυρη Πληροφόρηση για τη Δράση του ΕΣΠΑ «e-λιανικό»

Σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου για την αναμενόμενη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ Δράση «e-λιανικό» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία […]
15/01/2021
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

11η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων (Β’ Κύκλος)»

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 14-1-2021 την ενδέκατη  (11η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών […]
13/01/2021
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

13η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και Τ.Σ. του ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 12-1-2021 την 13η Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση