Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

21/02/2021
banner e-λιανικό

Έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “e-λιανικό”.

H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Παράρτημα της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στην Περιφέρεια […]
18/02/2021
banner

Aποφάσεις ένταξης και απόρριψης στη Δράση Covid-19 στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Δημοσιεύτηκαν σήμερα Πέμπτη 18-2-2021 οι αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη για την ένταξη και απόρριψη των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο […]
17/02/2021
NEWS

Επανέναρξη επιτόπιων επαληθεύσεων από αύριο Πέμπτη 18/2/2021.

H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι από αύριο Πέμπτη 17/2/2021 […]
15/02/2021
αναβαθμιση μμε

Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε την Παρασκευή 12-2-2021 την Τρίτη (3η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
15/02/2021
εργαλ-επιχεριματικότητας

Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο, Εστίαση, Εκπαίδευση».

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 12-2-2021 την απόφαση Έγκρισης των Πρακτικών Νο 01/13-10-2020, Νο […]
15/02/2021
εικόνα για covid-19 pkm

Σημαντική ανακοίνωση για τους Δικαιούχους της Δράσης “Covid-19” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020-ΕΦΕΠΑΕ με χωρική αρμοδιότητα την Περιφέρεια […]
13/02/2021
NEWS

Μη πραγματοποίηση επιτόπιων επαληθεύσεων λόγω κακοκαιρίας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.

H KΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ με χωρική και επιχειρησιακή αρμοδιότητα στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ανακοινώνει ότι λόγω του επικείμενου σφοδρού […]
13/02/2021
banner e-λιανικό

Προκήρυξη Δράσης “e-Λιανικό”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε την Παρασκευή 12-2-2021 την προκήρυξη της Δράσης «e-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του […]
12/02/2021
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Παράταση έξι (6) μηνών στην υλοποίηση εννέα Δράσεων ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφασίστηκε η παράταση κατά 6 μήνες των καταληκτικών ημερομηνιών υλοποίησης ενταγμένων έργων του ΕΠΑνΕΚ λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών. […]
12/02/2021
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

Ένταξη 520 επιχειρήσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”

Πεντακόσια είκοσι (520) επιχειρηματικά σχέδια, συνολικού Π/Υ επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης ¤38.479.145,81 εντάσσονται στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” σύμφωνα με την εντέκατη  ( 11η ) τροποποίηση της Απόφασης […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση