Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

23/11/2016
kepa-anem

Προμήθεια εξοπλισμού απο την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή γεωγραφική ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι, θα προβεί στην προμήθεια αδειών λογισμικού και μηχανογραφικού εξοπλισμού. Οι προσφορές πρέπει […]
14/11/2016
kepa-anem

Δικαιολογητικά οριστικής ένταξης στη Δράση ”Ενίσχυση Πτυχιούχων ”

Στο πλαίσιο του προγράμματος ”Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” του ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2014-2020 η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες […]
26/10/2016
ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ - Logo

Αποτελέσματα αξιολόγησης Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων”

Από το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπττυξης και Τουρισμού ανακοινώθηκαν κατόπιν υπογραφής της σχετικής απόφασης στις 25/10/2016 τα αποτελέσματα αξιολόγησης της Δράσης ”Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιοούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” […]
23/10/2016

Αποφάσεις Ορισμού Αξιολογητών στις Δράσεις Τουρισμού και Αναβάθμισης ΜΜΕ

Με απόφασεις του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Αλέξανδρου Χαρίτση στις 21/10/2016 ορίστηκαν οι αξιολογητές των δράσεων «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την […]
17/10/2016

4η Τροποποίηση Οδηγού πρόσκλησης στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων-Α’ κύκλος»

Ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού κ. Α. Χαρίτσης, υπέγραψε στις 12/10/2016 την 4η τροποποίησης του Οδηγού της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη […]
29/09/2016
ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ - Logo

Αποζημίωση Αξιολογητών και Επιτροπών Αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων- Α’ κύκλος”

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής κας. Ε. Φωτονιάτα, για τον καθορισμός της αποζημίωσης των αξιολογητών και των Επιτροπών […]
29/09/2016
ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ - Logo

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ” (Α’ κύκλος)

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και Ταμείου Συνοχής κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε την απόφαση  Aπόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης της Δράσης ”Αναβάθμιση Πολύ Μικρών και Μικρών […]
29/09/2016
kepa-anem

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο ΕΦΕΠΑΕ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον εμπλουτισμό του Μητρώου Αξιολογητών του ΕΦΕΠΑΕ για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στον ΕΦΕΠΑΕ και […]
21/09/2016
kepa-anem

Συνέντευξη του Υπεύθυνου Δημοσιότητας κ. Ι. Τσιτσόπουλου στη ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Ο Υπεύθυνος Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ιωάννης Τσιτσόπουλος έδωσε συνέντευξη την Τετάρτη 21/9/2016 στην εκπομπή ”ΤΑ ΛΕΜΕ” (Δημοσιογράφος κα. Χ. Τσόρμπα) στον Τ/Σ ”ΒΕΡΓΙΝΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ” της Θεσσαλονίκης για […]
18/09/2016
ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ - Logo

Αποδοχή πρακτικών της Επιτροπής Αξιολόγησης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Α΄ κύκλος)

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα υπέγραψε στις 16/9/2016  την απόφαση αποδοχής των πρακτικών 1/8-7-2016 & 2/14-9-2016 της Επιτροπής […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση