Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

09/09/2017
kepa-anem

Προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ

H Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε. Φωτονιάτα. υπέγραψε στις 8/9/2017 την απόφαση με τον προσωρινό κατάλογο των Δυνητικών Δικαιούχων και τον […]
09/09/2017
kepa-anem

Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Α’ κύκλος)

H Eιδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε.Φωτονιάτα , υπέγραψε την Παρασκευή 8/9/2017 την Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
08/09/2017

Υπενθύμιση για την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Αναβάθμιση ΜΜΕ-Α’ κύκλος», του ΕΠΑνΕΚ

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, με σημερινή της επιστολή (αποστολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) υπενθυμίζει […]
08/09/2017

Eνημέρωση για το ΕΣΠΑ και το ΕΠΑνΕΚ στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους, ότι θα συμμετάσχει στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 2017η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 09 – 17/09/17 (πληροφορίες για την […]
08/09/2017

Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων – Α’ κύκλος”

Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα. Ε. Φωτονιάτα, υπέγραψε στις 8/9/2017 την απόφαση έγκρισης του Πρακτικού 1/17-7-2017 της Επιτροπής Αξιολόγησης […]
08/09/2017

Απόφαση Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Η Ειδική Γραμματέας Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ε.Φωτονιάτα υπέγραψε την Παρασκευή 8/9/2017 την απόφαση ένταξης 29 Πράξεων (έργα δικαιούχων) στο πλαίσιο του Α΄κύκλου της […]
07/09/2017

Ανάθεση καθηκόντων διαχείρισης της Δράσης «Ενίσχυση Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας” στον ΕΦΕΠΑΕ

Κατόπιν έκδοσης στις 5/9/2017 του σχετικού ΦΕΚ, δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια στις 6/9/2017 η από 28/8/2017 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Α. Χαρίτση […]
07/09/2017

Έναρξη στις 06.09.2017 της 2ης περίοδου υποβολών στη δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων – Β΄Κύκλος

Ξεκίνησε την Τετάρτη 6/9/2017 η 2η περίοδος υποβολών για τη δράση ” Ενισχυση της Αυτοαπασχόλησης των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 […]
05/09/2017

Υπενθύμιση ημερομηνίας προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών για την οριστική ένταξη των δυνητικών δικαιούχων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα-Α’ κύκλος»,

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.Π. 4119/416/Α3/29.08.2017 απόφαση του Αν. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης υπενθυμίζεται στους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης ”Νεοφυής Επιχερηματικότητα-Α’ κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ […]
05/09/2017

Απόφαση συγκρότησης επιπρόσθετων επιτροπών Αξιολόγησης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

Με σκοπό την επιτάχυνση και την ταχύτερη ολοκλήρωσης της εγκριτικής διαδικασίας της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση