Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

16/10/2020
kepa-anem

Έγκριση Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων για τη Δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση του Covid-19 του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 σε συνεργασία με την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ/ΕΦΕΠΑΕ (αρμόδιος εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα(ΕΦ) του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΦΕΠΑΕ) […]
15/10/2020
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

Οδηγίες υλοποίησης έργων Δικαιούχων στη Δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος).

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΝ ΑΜΚΕ προχώρησε στην έκδοση Επισημάνσεων και Χρήσιμων Οδηγιών για την ορθή υλοποίηση των έργων των Δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης […]
15/10/2020
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

10η Τροποποίηση Απόφαση ένταξης Πράξεων στη Δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος)-Νέες Εντάξεις Δικαιούχων.

O E.Γ. Διαχείρισης του ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020, κ. Γ. Ζερβός, υπέγραψε στις 15-10-2020 τη δέκατη (10η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών […]
13/10/2020
Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας

Απόφαση πρακτικού 7/8-9-2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”.

O E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 13-10-2020 την Απόφαση Αποδοχής και Έγκρισης του Πρακτικού Νο 7/08.09.2020 της Επιτροπής Αξιολόγησης […]
13/10/2020
banner εξωστρέφεια

13η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 12-10-2020 την δέκατη τρίτη (13η) Απόφαση Απόρριψης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της […]
11/10/2020
kepa-anem

Ενημερωτική Συνάντηση για την Δράση ενίσχυσης των επιχειρήσεων για τον Covid-19 στα Γρεβενά.

Ενημερωτική συνάντηση σχετικά με την έκδοση της Πρόσκλησης της Δράσης “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του Covid-19 στην Δυτική […]
10/10/2020
ΕΠΑΝΕΚ

Tροποποιήσεις Αναλυτικών Προσκλήσεων σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

              Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε στις 8-10-2020 και 9-10-2020 τις τροποποιήσεις των κάτωθι Αναλυτικών […]
10/10/2020
ΕΠΑΝΕΚ

Πρόσκληση για τη δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με πόρους του JEREMIE

Ανακοινώθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΙF), Πρόσκληση για την δημιουργία Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επιχειρηματικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund) σε συνεργασία με το Υπουργείο […]
08/10/2020
banner Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Εκδοση συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί της υλοποίησης των έργων στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι.Τσακίρης υπέγραψε στις 8-10-2020 την απόφαση έγκρισης του αρχείου συχνών ερωτήσεων-απαντήσεων επί της υλοποίησης των έργων στη Δράση “Ποιοτικός […]
08/10/2020
banner εργαλειοθήκη ανταγονιστικότητας

9η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης στη Δράση «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»-Νέες εντάξεις.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ. κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 8-10-2020 την ένατη (9η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση