Άρθρα για την αρχική σελίδα του e-kepa.gr

24/09/2021
banner Eστίασης

7η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Δράσης “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”-Νέες εντάξεις έργων.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 24-9-2021 την έβδομη (7η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της […]
24/09/2021
δικηγόροι banner

Οδηγίες δημοσιότητας-σηματοδότησης για τους ωφελούμενους της Δράσης “Επιχορήγηση Αυταπασχολούμενων Δικηγόρων”

O EΦΕΠΑΕ ανακοινώνει ότι οι υποχρεώσεις δημοσιότητας των ωφελούμενων δικηγόρων που εντάσσονται στη Δράση “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 έχουν αναρτηθεί στη σελίδα […]
23/09/2021
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

5η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων (Β’ κύκλος)»

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρης υπέγραψε την πέμπτη (5η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β’ κύκλος)» […]
23/09/2021
Β' κύκλος πτυχιούχοι

13η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Έργων στη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων” (Β’ κύκλος)-Νέες εντάξεις έργων

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ κ Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 22-9-2021 τη δέκατη τρίτη (13η) τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο […]
22/09/2021
banner-λιανικό

6η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης Ωφελουμένων στη Δράση “e-λιανικό” (Α’ κύκλος)-Νέες εντάξεις Ωφελουμένων.

O E.Γ. Διαχείρ6ισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 21-9-2021 της 6η Τροποποίηση της Απόφασης ένταξης Ωφελουμένων, σε συνέχεια […]
21/09/2021
banner e-λιανικό

Αποδοχή/Απόρριψη ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “e-λιανικό”.

O E.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 20-9-2021 την Απόφαση Αποδοχής/Απόρριψης Ενστάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της […]
21/09/2021
επενδυτικά σχέδια καινοτομίας

3η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας υπέγραψε στις 20-9-2021 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας» στην Περιφέρεια Κεντρικής […]
21/09/2021
ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020

Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης σε Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ με Δικαιούχο τον ΕΦΕΠΑΕ.

Ο Ε.Γ. Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ του ΕΣΠΑ 2014-2020 κ. Γ. Ζερβός υπέγραψε στις 20-9-2021 τις κάτωθι αποφάσεις ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης σε […]
17/09/2021
Β Κύκλος Δράσης Πτυχιούχων

Ημερομηνία λήξης έργων και υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης στη Δράση “Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων-Β’ κύκλος”

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, απέστειλε επιστολή στους Δικαιούχους του Β’ κύκλου της Δράσης […]
13/09/2021
banner Παιδότοποι-γυμναστήρια

(3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων»

O Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ιωάννης Τσακίρης υπέγραψε την Παρασκευή 10-9-2021 την τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης «Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων Γυμναστηρίων, Παιδότοπων» […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση