ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΗΣΗΣ

08/11/2017
kepa-anem

Έναρξη της τελευταίας (3ης) περιόδου υποβολής για τη Δράση «Ενίσχυση Πτυχιούχων » (Β’ Κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Ξεκινάει σήμερα η 3η περίοδος υποβολών για τη δράση του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ Κύκλος). Με την 3η περίοδο, η οποία λήγει στις 13/12/2017, ολοκληρώνεται το […]
30/10/2017

Απολογισμοί Δημοσιότητας-Πληροφόρησης

ΕΣΠΑ 2014-2020 (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020) Aπολογισμός Δημοσιότητας Α’ Εξάμηνο 2021 Απολογισμός Δημοσιότητας Β’ εξάμηνο 2020-Συνολικός 2020. Απολογισμός Δημοσιότητας Α’ εξάμηνο 2020 Aπολογισμός Δημοσιότητας Β’ εξάμηνο 2019-Συνολικός […]
30/10/2017

Ομιλίες-Παρεμβάσεις 2019

2016-2017 | 2018 | 2020 | 2021 Ημερομηνία Ε.Π. Ομιλίες-Παρεμβάσεις 2-12-2019 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Ομιλία του Υπεύθυνου Δημοσιότητας και Πληροφόρησης της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ κ. Ι. Τσιτσόπουλου στην […]
30/10/2017

Παρουσία στα ΜΜΕ

Ημερομηνία Ε.Π. Eνδεικτικά Δημοσιεύματα για δράσεις δημοσιότητας-πληροφόρησης που υλοποιήθηκαν 2-7-2021 ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Δημοσιεύματα ΜΜΕ για το Δελτίο Τύπου στις 30-6-2021 της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για τη […]
29/10/2017

Κανονισμοί ΕΕ και Οδηγοί Δημοσιότητας-Πληροφόρησης

Κανονισμοί ΕΕ Kανονισμός (ΕΕ, Εurotom) 2018/1046 σχετικά με τους σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών […]
29/10/2017

Σηματοδότηση Έργων-Λογότυπα

Σηματοδότηση έργων-Γενικά Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα […]
29/10/2017

Yποχρεώσεις Δικαιούχων

Γενικά Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το έργο της πληροφόρησης και επικοινωνίας, την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2014-2020, οι Δικαιούχοι που λαμβάνουν χρηματοδότηση από […]
29/10/2017

Σημεία Πληροφόρησης

Με σκοπό την ευρεία δημοσιοποίηση των προκηρύξεων που αναλαμβάνει να διαχειρισθεί εκ μέρους του ΕΦΕΠΑΕ και τη μέγιστη δυνατή κινητοποίηση του επιχειρηματικού κόσμου της Κεντρικής […]
02/10/2017
kepa-anem

Υπενθύμιση για την προθεσμία υποβολής φυσικού φακέλου για την οριστική ένταξη των Δυνητικών Δικαιούχων της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ» του ΕΠΑνΕΚ, 2014-2020.

Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ, εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ με γεωγραφική επιχειρησιακή ευθύνη στις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονιας, απέστειλε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στους Δυνητικούς Δικαιούχους  του Προσωρινού Καταλόγου της Δράσης ”Ενίσχυση […]
28/09/2017
kepa-anem

Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας της 2ης περιόδου υποβολών της Δράσης «Ενίσχυση Πτυχιούχων” (B’ κύκλος) του ΕΠΑνΕΚ, 2014-2020.

H EYΔ/ΕΠΑνΕΚ ενόψει της καταλητικής ημερομηνίας της 2ης περιόδου υποβολών της Δράσης ”Ενίσχυση της Aυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Tριτοβάθμιας Eκπαίδευσης – B’ κύκλος” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση