Βασικά στοιχεία για το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

29/10/2017

H EYΔ/ΕΠΑνΕΚ

H Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» συστάθηκε με την ΚΥΑ με Αριθ. Δ13/Φ5.27/18038 (ΦΕΚ 1502 Β’/8.12.2000). Με βάση τα άρθρα 5 (παρ 1) […]
29/10/2017

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις για το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

1. Ποιός είναι ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ; Ο κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, […]
28/10/2017

Στοιχεία Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Για την ενημέρωσή τους για το ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 οι ενδιαφερόμενοι έχουν στη διάθεσή τους τις κάτωθι πηγές επικοινωνίας-πληροφόρησης: Το Γραφείο Πληροφόρησης Κοινού του ΕΠΑνΕΚ, που […]
28/10/2017

Αρχεία έγκρισης ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Τελική Έκθεση εκ των Προτερων Αξιολόγησης. Σύνοψη Κειμένου του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία. Κείμενο Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, 2η τροποποίηση ως […]
28/10/2017

Ετήσιες Εκθέσεις ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Ετήσια έκθεση υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ και συνοπτική ενημέρωση για τους πολίτες (citizens summary) για το 2019(αρχείο zip). Πρόοδος Υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ (Ioύνιος Δεκέμβριος 2019) Ετήσια έκθεση υλοποίησης […]
28/10/2017

Πορεία Υλοποίησης ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014 -2020» καταγράφει μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 την παρακάτω εικόνα ενεργοποίησης: Προσκλήσεις: Έχουν εκδοθεί 135 ενεργές προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) 7,3 δισ. ευρώ που […]
28/10/2017

Η Ταυτότητα του ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 -2020, που εγκρίθηκαν […]