Παρακολούθηση-Υλοποίηση έργων Δράσης ”Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

Οτιδήποτε αφορά στην παρακολούθηση των έργων από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ και την υλοποίηση από τους Δικαιούχους στη Δράση Ενίσχυσης Τουριστικών ΜΜΕ

03/12/2017

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
03/12/2017

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]
03/12/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει (Κεφ.Ι11.1.3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή […]
03/12/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

    Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
03/12/2017

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης ΕΥΔ-ΕΠΑνΕΚ/Aνακλήσεις αποφάσεων ένταξης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 22-2-2024 Aπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ […]
03/12/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

1. Οι διαδικασίες αιτημάτων αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής […]
03/12/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Χρήσιμα Αρχεία 27-2-2024 Τροποποίηση Προσκλήσεων Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων Επιχειρηματικότητας Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) ως προς την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης (Hμερομηνία απόφασης και ανάρτησης […]
03/12/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και […]