Καταβολή Χρηματοδότησης-Εκταμιεύσεις Α’ κύκλου Δράσης Πτυχιούχων

Αποφάσεις, διαδικασίες, δικαιολογητικά για εκταμιεύσεις. A’ κύκλου Δράσης Πτυχιούχων

31/10/2017

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται οι υπουργικές αποφάσεις εκταμίευσης των κονδυλίων προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την απόδοση τους στους Δικαιούχους του Α’ κύκλου της Δράσης “Ενίσχυση […]
30/10/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
30/10/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και ως τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης-Προγράμματος ως ισχύει (Κεφ.Ι11.1.3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι […]
30/10/2017

Προκαταβολή

Για τη λήψη προκαταβολής ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα στο ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr στο σχετικό πεδίο, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες και αποστέλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα VI […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση