Υλοποίηση-Παρακολούθηση Έργων Α’ κύκλου Δράσης Πτυχιούχων

Οτιδήποτε αφορά στην παρακολούθηση των έργων από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στον Α’ κύκλο της Δράσης των Πτυχιούχων

10/11/2017

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
07/11/2017

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται γενικές υπουργικές αποφάσεις, οδηγίες και ανακοινώσεις που αφορούν στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους  και την παρακολούθησή τους από την […]
31/10/2017

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης.

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων των Δικαιούχων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και […]
31/10/2017
kepa-anem

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων από ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται όλες οι αποφάσεις αποδοχής των πρακτικών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Α’ κύκλου της Δράσης ”Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης” επί […]
31/10/2017

Αποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Στην ενότητα αυτή, παρατίθενται οι υπουργικές αποφάσεις εκταμίευσης των κονδυλίων προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την απόδοση τους στους Δικαιούχους του Α’ κύκλου της Δράσης “Ενίσχυση […]
30/10/2017

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
30/10/2017

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και ως τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης-Προγράμματος ως ισχύει (Κεφ.Ι11.1.3). Απαραίτητη προϋπόθεση είναι […]
30/10/2017

Προκαταβολή

Για τη λήψη προκαταβολής ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα στο ΠΣΚΕ , www.ependyseis.gr στο σχετικό πεδίο, συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες και αποστέλλοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Παράρτημα VI […]
30/10/2017

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και παρακολούθησής τους απο τον ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΜΕΜ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε δικαιούχος εισέρχεται […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση