05/01/2021

Αποφάσεις Ένταξης /Απόρριψης Ωφελουμένων

            Αποφάσεις Ένταξης 21-9-2021 6η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Ωφελούμενων στο πλαίσιο της Δράσης «e-λιανικό» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 […]
05/01/2021

Διαδικασία Αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης) στο πλαίσιο της Δράσης “e-λιανικό” περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφ. 11 και Παράρτημα ). Επισημαίνονται […]
05/01/2021

Υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης)

1.Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεις) στο πλαίσιο της Δράσης «E-λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και […]
05/01/2021

Δημοσιότητα-Πληροφόρηση Προκήρυξης

Ημερομηνία Ενέργειες Δημοσιότητας-Πληροφόρησης 30-3-2021 Eνημερωτικό mail στα Επιμελητήρια της Κεντρικής  Μακεδονίας για τη Δράση “e-λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 19-3-2021 Επικαιροποίηση των εντύπων (έκδοση ΕΥΔ/ΕΠΑνΕΚ) […]
05/01/2021

Προκήρυξη

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη Δράσης/Προγράμματος περιγράφονται παρακάτω : 1.Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης  με τις τυχόν τροποποιήσεις της 17-5-2021 – 4η τροποποίηση της […]
05/01/2021

Σύντομη Περιγραφή

Δράση «e-λιανικό» Σύντομη Περιγραφή της Δράσης 1.Στόχος Δράσης Στην κατεύθυνση της καλά στοχευμένης δημόσιας στήριξης προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια […]
05/01/2021

Τελευταία Νέα -Πρόοδος Υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται κατά χρονολογική σειρά τα πολύ πρόσφατα αρχεία με τα τελευταία νέα υλοποίησης της Δράσης, καθώς επίσης και πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση