Όλα όσα αφορούν στην υλοποίηση των έργων από τους Δικαιούχους και την παρακολούθησή τους από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ.

11/06/2018

Αιτήσεις- Ενστάσεις Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) […]
11/06/2018

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 14-5-2024 Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 14-5-2024, αρχείο σε μορφή […]
11/06/2018

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
11/06/2018

Λογαριασμός Εscrow Account

      1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την […]
11/06/2018

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή αιτήματος μέσω […]
11/06/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]
11/06/2018

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 14-5-2024 Αποφάσεις Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 14-5-2024, αρχείο σε μορφή […]