Ψηφιακό Αλμα

11/06/2018

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

  Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή αιτήματος […]
11/06/2018

Αιτήσεις- Ενστάσεις Θεραπείας επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων θεραπείας-αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) […]
11/06/2018

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 14-5-2023 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης Ποσού και Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη […]
11/06/2018

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
11/06/2018

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
11/06/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]
11/06/2018

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία υλοποίησης των έργων εκ μέρους των Δικαιούχων και παρακολούθησής τους από τον ΕΦΕΠΑΕ γίνεται μέσω χρήσης του ΠΣΚΕ, www.ependyseis.gr όπου ο κάθε δικαιούχος εισέρχεται […]
11/06/2018

Αποφάσεις-Οδηγίες Υλοποίησης Έργων

Χρήσιμα Αρχεία 14-5-2023 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης, Ανάκτησης Ποσού και Ανάκλησης Ένταξης Πράξης στη Δράση «Ψηφιακό Αλμα» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη […]
11/06/2018

Επικοινωνία-Πληροφορίες-Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης/Προγράμματος Yπεύθυνος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) για τη Δράση είναι το στέλεχός της κ. Nικόλαος Στράβας (τηλ. 2310-480.000, stravasn@e-kepa.gr). 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Για πληροφορίες […]