Καταβολή Χρηματοδότησης-Εκταμιεύσεις Δράσης “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

Όλα όσα αφορούν στη λήψη χρηματοδότησης (προκαταβολή, ενδιάμεση , τελική δόση) από τους δικαιούχους στη Δράση “Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός”

10/06/2018

Λογαριασμός Εscrow Account

    1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την […]
10/06/2018

Eνδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης ως ισχύει (Κεφ.10.3 και Παράρτημα VIII) Απαραίτητη […]
10/06/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν /αποστείλουν […]