Οτιδήποτε αφορά στην Παρακολούθηση και Υλοποίηση των Έργων των Δικαιούχων της Δράσης

21/12/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν/αποστείλουν το αίτημα τους […]
21/12/2018

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) ορίζονται στο […]
21/12/2018

Αποφάσεις ανάκλησης (απεντάξεις) ενταγμένων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 19-3-2024 Aπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία […]
21/12/2018

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του […]
21/12/2018

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
21/12/2018

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Kεφ. 10.3 και Παράρτημα VIII) ως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι […]
21/12/2018

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 19-3-2024 Aπόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και Ανάκληση Απόφασης Ένταξης Πράξεων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο – Εστίαση – Εκπαίδευση» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία […]