21/12/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν/αποστείλουν το αίτημα τους […]
20/12/2018

Επικοινωνία-Πληροφορίες-Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης/Προγράμματος Yπεύθυνος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) για τη Δράση είναι το στέλεχός της και Διευθυντής Προγραμμάτων του Φορέα, κ. Κωνσταντίνος Κρικέλης (τηλ. 2310-480.000, krikelisk@e-kepa.gr). 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο […]
20/12/2018

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 13-2-2019 Έγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη ∆ράση του ΕΠΑνΕΚ “Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας για Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις” (Ημερομηνία απόφασης και […]
20/12/2018

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων αντιρρήσεων επί των επιτόπιων ή/και διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) […]
20/12/2018

Αποφάσεις Ανάκλησης (απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 14-6-2024 Απόφαση Δημοσιονομικής Διόρθωσης και ανάκληση της πράξης της Δράσης με τίτλο «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ […]
20/12/2018

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους Επικοινωνιακούς Οδηγούς Δημοσιότητας και Πληροφόρησης του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του […]
20/12/2018

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
20/12/2018

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Kεφ. 10.3 και Παράρτημα VIII) ως ισχύει. Απαραίτητη […]