23/09/2021

Αποφάσεις Ένταξης /Απόρριψης Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 19-10-2022 Πέμπτη (5η) Aπόφαση ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Ενίσχυσης ΜμΕ στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας) […]
23/09/2021

Διαδικασία Αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία αξιολόγησης και η έγκριση της επιχορήγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης(προτάσεις) ακολουθεί αυτήν της άμεσης διαδικασίας (FiFo). Δηλαδή κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης που υποβάλλεται αξιολογείται  με […]
23/09/2021

Υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης)

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ξεκίνησε στις 23/9/2021, στο www.ependyseis.gr. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και […]
23/09/2021

Δημοσιότητα-Πληροφόρηση Προκήρυξης

Hμερομηνία Ενέργεια Δημοσιότητας-Πληροφόρησης 25-7-2022 Εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Φλώρινας και την ΑΝΚΟ για την παρουσίαση της Δράσης στη Φλώρινα.  7-7-2022 […]
23/09/2021

Προκήρυξη

Η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής στο www.ependyseis.gr, ξεκίνησε στις 23/9/2021. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού (δημόσια […]
23/09/2021

Σύντομη Περιγραφή

Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης (ΠΕ Αρκαδίας) Βασικά Σημεία Δράσης 1.Σκοπός-Στόχος Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, […]
23/09/2021

Τελευταία Νέα -Πρόοδος Υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται κατά αύξουσα χρονολογική σειρά τα πρόσφατα αρχεία με τα τελευταία νέα υλοποίησης της Δράσης, καθώς επίσης και πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση