23/09/2021

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης/Προγράμματος Yπεύθυνος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για τη Δράση (για τις περιοχές ΠΕ Κοζάνης και ΠΕ Φλώρινας) είναι το στέλεχός της κα Αντωνία Σουλίδου (τηλ. […]
23/09/2021

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

3-11-2021 Συχνές-Ερωτήσεις Απαντήσεις στο πλαίσιο της Δράσης «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας»
23/09/2021

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός της οποίας μπορεί […]
23/09/2021

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Δεν έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα αποφάσεις ανάκλησης έργων Δικαιούχων. Η Δράση βρίσκεται σε φάση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης.
23/09/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων επενδύσεις θα υπαχθούν στη παρούσα Δράση κρατικής ενίσχυσης, μετά την ένταξή τους και μέχρι και την έκδοση της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης της […]
23/09/2021

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
23/09/2021

Εκταμίευση-Καταβολή ενίσχυσης

Oι διαδικασίες καταβολής της ενίσχυσης-δημόσιας χρηματοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στο Κεφ. 12.3 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης. Επισημαίνεται ότι : 1.Η δημόσια χρηματοδότηση που αναλογεί στους […]
23/09/2021

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Η διαδικασία παρακολούθησης και θεμάτων υλοποίησης των έργων περιγράφεται αναλυτικά στα Κεφάλαια 12-16 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι : Η διαδικασία […]
23/09/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης και παρακολούθησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 6-4-2023 Τρίτη (3η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση «Πρόγραμμα Στήριξης και Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας […]
23/09/2021

Yποβολή ενστάσεων για θέματα αξιολόγησης προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής εντάσεων περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφ. 11.4 της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι : 1.Οι δικαιούχοι που συμμετέχουν στην διαδικασία υποβολής […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση