03/09/2020

Υποβολή προτάσεων (αιτήσεων χρηματοδότησης)

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης (προτάσεις) στο πλαίσιο της Δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» […]
03/09/2020

Δημοσιότητα-Πληροφόρηση Προκήρυξης

Ημερομηνία Περιγραφή Ενέργειας 1-1-2021 Δημοσιεύματα ΜΜΕ από τη συνέντευξη τύπου του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολου Τζιτζικώστα με την παρουσία του Προέδρου και του Γ.Δ. […]
03/09/2020

Προκήρυξη

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν στην προκήρυξη της Δράσης παρατίθενται παρακάτω : 1.Αναλυτική Πρόσκληση και Τροποποιήσεις αυτής Χρήσιμα Αρχεία 19-1-2022 Δέκατη (10η) τροποποίηση της Πρόσκληση […]
03/09/2020

Σύντομη Περιγραφή

Περίληψη Δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Κεντρική Μακεδονία» 1.Στόχος Δράσης Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αντιμετωπίζουν […]
03/09/2020

Τελευταία Νέα -Πρόοδος Υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται κατά αύξουσα χρονολογική σειρά τα πρόσφατα αρχεία με τα τελευταία νέα υλοποίησης της Δράσης, καθώς επίσης και πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησής […]
11/03/2020

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι το […]
11/03/2020

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 24-11-2020 Νέα ανακοίνωση για τη Δράση “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” στην Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020. 19-11-2020 Ανακοίνωση για […]
11/03/2020

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση, της Δράσης ως ισχύει, με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος […]
11/03/2020

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 2-10-2023 Ανάκληση της απόφασης ένταξης  για το σύνολο των ενταγμένων 155 πράξεων της Δράσης”Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» […]
11/03/2020

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις: να τοποθετούν αφίσες με πληροφόρηση σχετικά με […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση