05/11/2019

Σύντομη Περιγραφή της Δράσης

Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας για τις ΜΜΕ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας” Βασικά Σημεία 1.Ταυτότητα της Δράσης Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών […]
05/11/2019

Τελευταία Νέα -Πρόοδος Υλοποίησης

Στην ενότητα αυτή περιγράφονται κατά αύξουσα χρονολογική σειρά τα πρόσφατα αρχεία με τα τελευταία νέα υλοποίησης της Δράσης, καθώς επίσης και πρόσφατη ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο υλοποίησής […]
21/06/2019

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Υπεύθυνος-Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΚΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι […]
21/06/2019

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Χρήσιμα Αρχεία 1-11-2019 Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις υλοποίησης των έργων στη Δράση «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» του ΕΠ/ΠΚΜ, […]
21/06/2019

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης από τον ΕΦ(ΕΦΕΠΑΕ/ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική προθεσμία εντός […]
21/06/2019

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Χρήσιμα Αρχεία 20-1-2021 Απόφαση ανάκλησης της απόφασης ένταξης πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της […]
21/06/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΕΡΓΟΥ) Η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας και η σηματοδότηση των έργων σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής […]
21/06/2019

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

4-5-2020 Έμμεση πληρωμή: Β΄ Δόση επιχορήγησης του φορέα υλοποίησης ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΕΦΕΠΑΕ) συμμετοχής του έργου «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις πολύ […]
21/06/2019

Λογαριασμός Εscrow Account

Η χρήση του λογαριασμού Escrow Account δεν είναι εφικτή στη Δράση “Κουπόνια Τεχνολογίας”.
21/06/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει.
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση