18/01/2021

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

  1.Υπεύθυνος Δράσης Υπεύθυνος-Συντονιστής των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του […]
18/01/2021

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

Δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα σχετικό αρχείο.
18/01/2021

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης “Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρέχεται το δικαίωμα στους Δικαιούχους να ασκήσουν αντιρρήσεις. Ο τρόπος καθώς και η αποκλειστική […]
18/01/2021

Αποφάσεις ανάκλησης(απεντάξεις) ενταγμένων έργων Δικαιούχων

Δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις ανάκλησης.
18/01/2021

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

Οι Δικαιούχοι των οποίων τα έργα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης, πρέπει να τηρούν τις παρακάτω υποχρεώσεις δημοσιότητας-πληροφόρησης-σηματοδότησης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Αναλυτική […]
18/01/2021

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

Με σκοπό την όσο το δυνατό έγκαιρη καταβολή των ενισχύσεων (επιχορηγήσεων) στους Δικαιούχους ο ΕΦΕΠΑΕ φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς διαθέσιμα κονδύλια στο λογαριασμό της Δράσης. […]
18/01/2021

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης ενδιάμεσης και τελικής δόσης περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της ισχύουσας Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.
18/01/2021

Προκαταβολή

Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία λήψης προκαταβολής περιγράφεται στο Κεφ. 10.3 και στο Παράρτημα ΧΙ (δικαιολογητικά) της  Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει. Επισημαίνεται ότι για […]
18/01/2021

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Τα έντυπα που αφορούν στην υλοποίηση και παρακολούθηση των έργων των Δικαιούχων παράγονται από το ΠΣΚΕ www.ependyseis.gr όπου στην καρτέλα της Δράσης υπάρχουν όλα τα πεδία […]
18/01/2021

Αποφάσεις-Οδηγίες υλοποίησης έργων

Χρήσιμα Αρχεία 24-10-2022 Eνημερωτικό Νews-Letter ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στους υποψήφιους Δικαιούχους της Δράσης “Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020 για την τέταρτη (4η) […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση