ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

21/12/2018

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν/αποστείλουν το αίτημα τους […]
21/12/2018
kepa-anem

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης/Προγράμματος Yπεύθυνος της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (Περιφέρειες Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) για τη Δράση είναι το στέλεχός της και Διευθυντής Προγραμμάτων του Φορέα, κ. Aθανάσιος Κακούδης (τηλ. 2310-480.000, kakoudisa@e-kepa.gr). 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο […]
21/12/2018

Ερωτήσεις-Απαντήσεις

18-4-2019 Έγκριση συμπλήρωσης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση “Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020 (Ημερομηνία απόφασης και ανάρτησης στη Διαύγεια 18-4-2019). 13-2-2019 […]
21/12/2018

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

Οι διαδικασίες αιτημάτων αντιρρήσεων επί των επιτόπιων-διοικητικών επαληθεύσεων που διενεργούν τα αρμόδια όργανα επαλήθευσης του ΕΦΕΠΑΕ (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας) ορίζονται στο […]
21/12/2018

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

21/12/2018

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

21/12/2018

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

21/12/2018

Λογαριασμός Εscrow Account

1. Γενικά Ο Ανοιχτός Καταπιστευτικός Λογαριασμός (ESCROW ACCOUNT) είναι ένας μηχανισμός που εξασφαλίζει στους δικαιούχους προγραμμάτων ΕΣΠΑ πρόσβαση σε ποσό ίσο με την προκαταβολή που […]
21/12/2018

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

Οι διαδικασίες καταβολής της επιχορήγησης ως ενδιάμεση ή/και τελική δόση (αποπληρωμή) περιγράφεται αναλυτικά στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Kεφ. 10.3 και Παράρτημα VIII) ως ισχύει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι υποβολή […]
21/12/2018
kepa-anem

Προκαταβολή

Για τη λήψη της προκαταβολής οι Δικαιούχοι της Δράσης υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετικό αίτημα λήψης προκαταβολής μέσω του www.ependyseis.gr και εν συνεχεία να υποβάλλουν/αποστείλουν το αίτημα τους […]
Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση