ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ

25/06/2019

Eρωτήσεις-Απαντήσεις

23-9-2019 1η Τροποποίηση του Καταλόγου συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων για την Πρόσκληση υποβολής προτάσεων με τίτλο «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας […]
21/06/2019

Επικοινωνία-Πληροφορίες- Υποβολή ερωτημάτων

1.Υπεύθυνος Δράσης Υπεύθυνος των Δράσεων του ΕΠ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ/ΠΔΜ), ΕΣΠΑ 2014-2020, που διαχειρίζεται η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ως αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, είναι […]
21/06/2019

Αντιρρήσεις Δικαιούχων επί των αποτελεσμάτων πιστοποίησης

21/06/2019

Πρακτικά-Αποφάσεις Επιτροπής Παρακολούθησης

21/06/2019

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας-Σηματοδότησης Έργων Δικαιούχων

21/06/2019

Aποφάσεις εκταμίευσης κονδυλίων στον ΕΦΕΠΑΕ

21/06/2019

Λογαριασμός Εscrow Account

21/06/2019

Ενδιάμεση και Τελική Δόση

21/06/2019

Προκαταβολή

21/06/2019

Έντυπα Υλοποίησης και Παρακολούθησης Έργων

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση