Έκδοση βοηθητικού υλικού για τις Δράσεις ενίσχυσης ΜμΕ και Μεγάλων Επιχειρήσεων του καθεστώτος ΓΑΚ του Προγράμματος “Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση” ΕΣΠΑ 2021-2027.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση