Απολογισμός Εκδηλώσεων παρουσίασης πρώτης δράσης ενίσχυσης επιχειρηματικότητας του Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία” ΕΣΠΑ 2021-2027 στoν Πολύγυρο και στις Σέρρες

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση