4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τη Δράση «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”/ΕΣΠΑ 2021-2027

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση