Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΠΘ και ΕΚΕΤΑ με θέμα “Εφαρμοσμένη Ερευνα, Μεταφορά Τεχνολογίας και Μηχανικοί”

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση