Ανακοινώθηκαν οι πρώτες Εγκρίσεις Χρηματοδότησης για το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021-2027)/Δράση “Bασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός”

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση