Δελτίο Τύπου ΕΦΕΠΑΕ για την επίσκεψη του Αν. Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Ν. Παπαθανάση στα γραφεία του ΕΦΕΠΑΕ.