27η Ιουνίου – Ημέρα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Η συμβολή της Ευρωπαϊκής συγχρηματοδότησης στις ΜμΕ

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση