Νέες Εντάξεις έργων και απορρίψεις αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Γούνας και Συναφών Ειδών”