Εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στον Πολύγυρο για τις Δέσμες Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” και “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”.