Εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ στη Θεσσαλονίκη για τις Δέσμες Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” και “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση